Het ontstaan.

De Uitvaartvereniging Damwoude e.o is officieel ontstaan door de samenvoeging van drie verenigingen, namelijk:

Begrafenisvereniging "Memento Mori" uit Akkerwoude

Begrafenisvereniging Murmerwoude

Begrafenisvereniging Dantumawoude.

Deze drie dorpen zijn samengevoegd tijdens een gemeentelijke herindeling. Het dorp wat toen ontstond was Damwoude.
Zo ook zijn de drie begrafenisverenigingen samengevoegd en ontstond de "Uitvaartvereniging Damwoude e.o" te Damwâld.
 
     
  © Uitvaartvereniging Damwoude e.o. Webdesign: ItKin